Innowacyjne rozwiązania zapewniające maksymalne bezpieczeństwo procesowe

Firma Pfannenberg od ponad 60 lat blisko współpracuje z cieszącymi się największym uznaniem producentami samochodów, tworząc efektywne rozwiązania dla całego łańcucha wartości: od zakładu tłoczącego elementy karoserii po końcowy montaż i kontrolę jakości. Poniżej przedstawiamy kilka interesujących rozwiązań.

Tłoczenie

Na początkowych etapach produkcji samochodów osoby pracujące na prasach tłoczących narażone są na duże niebezpieczeństwo. Dlatego właśnie urządzenia sygnalizacyjne firmy Pfannenberg zgodne z SIL są wykorzystywane do sygnalizowania rozpoczęcia pracy przez używane maszyny: Lampy błyskowe Quadro F12-SIL i sygnalizatory akustyczne DS 10-SIL

Sterowanie prasy

Klimatyzacja potężnych jednostek sterujących pras (aparatura rozdzielcza) zapewniane przez częściowo zintegrowane montowane bocznie klimatyzatory firmy Pfannenberg: DTI 9141

Terminale kontrolne

Terminale kontrolne są klimatyzowane za pomocą odpornych na wibracje i lekkich klimatyzatorów Peltiera firmy Pfannenberg: PTM 100

Roboty montażowe

Układy sterujące robotów montażowych są chłodzone potężnymi wentylatorami filtrującymi. PF 43.000

Roboty spawalnicze

Chillery firmy Pfannenberg zapewniają chłodzenie dziobów palników robotów spawalniczych. W połączeniu z wymiennikami ciepła powietrze/woda chronią one również potężne jednostki sterujące:
Chillery EB 60 i PWS 7332

Status robotów

Wyświetlanie informacji o statusie robotów za pomocą lamp sygnalizacyjnych Pfannenberg montowanych na samych robotach – gotowy do działania, awaria, brak materiału: BR 50

Lakiernia

Z uwagi na obecność rozpuszczalników i pyłów, obszar lakierni klasyfikuje się jako strefę Ex 2/22. W takich warunkach do sygnalizacji alarmowej stosuje się posiadające odpowiedni certyfikat urządzenia firmy Pfannenberg: sygnalizator akustyczny DS 5 3G/3D i lampa błyskowa Quadro F12 3G/3D

Odlewnia

W odlewniach panują ekstremalne warunki: powietrze jest silnie zapylone, gorące i agresywne. Dlatego też do chłodzenia różnych urządzeń sterowniczych zawsze stosuje się wentylatory filtrujące, wymienniki ciepła powietrze-woda i klimatyzatory przystosowane do pracy w podwyższonej temperaturze. Wymiennik ciepła PWS 7702 SL; klimatyzator DTS 3265 HT

Produkcja silników

Klimatyzacja szaf rozdzielczych w halach produkcji silników opiera się na zapobiegających kondensacji dachowych klimatyzatorach firmy Pfannenberg, które pozwalają zachować pełną szerokość przejść dostępowych do szafek: DTT 6301

Obszary o dużym hałasie

Potężne i bezobsługowe sygnalizatory akustyczne i lampy błyskowe firmy Pfannenberg zapewniają sygnalizację alarmową nawet w najgłośniejszych halach produkcyjnych (hałas otoczenia): sygnalizator akustyczny DS 10 i lampy błyskowe PMF 2030

Linie montażowe

Zmiana szybkości linii montażowej jest sygnalizowana pracownikom montażu przez zintegrowane z szyną ASi wskaźniki LED, co zapobiega obniżeniu jakości produkcji: PD 2100-ASi-LED

Testy szczelności

Grzejniki firmy Pfannenberg bezpiecznie zapobiegają kondensacji w obszarach kontroli końcowej: FLH 250