Bezpieczeństwo dla ludzi, maszyn i środowiska

Firma Pfannenberg to niezawodny i kompetentny partner w zakresie optycznej i akustycznej sygnalizacji informacyjnej, ostrzegawczej i awaryjnej.

Pfannenberg samodzielnie dostarcza kompleksowe linie produktów sygnalizacyjnych bez względu na docelowy obszar zastosowania potrzebnych urządzeń. Ponadto oferujemy doskonałe rozwiązanie dostosowane do istotnych wymogów różnych obszarów technologii sygnalizacyjnej:

 • wskazywania, ostrzegania, alarmowania.

WSKAZYWANIE

Urządzenia sygnalizacyjne informują np. operatora o stanie roboczym urządzenia. Takie sygnalizatory informują również pracowników znajdujących się w ich pobliżu. Sygnalizatory informacyjne nie służą do sygnalizacji niebezpieczeństwa.

Przekazywane sygnały mogą zawierać następujące informacje:

 • status maszyny, procesu, procedury testowej
 • brak wstępnego materiału / zagrożenie zaopatrzenia w materiał
 • wada jakościowa, dobra / zła informacja
 • proces zakończony, pozycja konserwacyjna
 • komunikat i wyświetlanie błędów
 • pokazywanie obłożenia pomieszczenia

Oto kilka produktów z gamy doskonałych rozwiązań oferowanych przez firmę Pfannenberg:

Wieże sygnalizacyjne
Lampy światła ciągłego


OSTRZEGANIE

W postaci np. sygnału rozruchu urządzenia. Takie sygnalizatory ostrzegają o sytuacjach, do których może dojść.

Ostrzeżenie może się pojawić w następujących sytuacjach:

 • uwaga: stan krytyczny, należy zachować ostrożność
 • gotowość do działania
 • koniecznie zachować uwagę
 • jeśli nie zostaną podjęte działania, mogą wystąpić niebezpieczne sytuacje
 • konieczna ingerencja w odpowiednim czasie
 • ostrzeżenie przed szkodami materialnymi i zdrowotnymi
 • proces jest poza normalnym zakresem działania, ale jeszcze w akceptowalnym zakresie błędu
 • należy przeprowadzić dodatkową zmianę
 • Reakcja użytkownika: nadzór i / lub ingerencja

Oto kilka produktów z gamy doskonałych rozwiązań oferowanych przez firmę Pfannenberg:

Lampy błyskowe
Lampy migowe
Lampy z ruchomym zwierciadłem


ALARMOWANIE

Sygnalizacja alarmowa np. w przypadku pożaru. Takie sygnalizatory nadają sygnał alarmowy w sytuacjach awaryjnych i mają najwyższy priorytet.

Alarm może pojawić się w następujących sytuacjach:

 • niebezpieczna sytuacja już wystąpiła
 • zachodzi niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia
 • aktualne zagrożenia zdrowia
 • zagrożenie środowiska
 • nienormalny stan procesu
 • przekroczone wartości graniczne

Reakcja użytkownika: konieczna niezwłoczna reakcja

Więcej informacji o naszych rozwiązaniach:

Sygnalizatory akustyczne PATROL
Sygnalizacja akustyczna