Nowe rozporządzenie UE REACH nr 1907/2006

Szanowni Państwo!

Nowe rozporządzenie UE w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) weszło w życie 1 czerwca 2007 r.

Celem rozporządzenia REACH jest poprawa ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego poprzez lepszą i wcześniejszą identyfikację zasadniczych właściwości substancji chemicznych.

Rozporządzenie REACH jest najbardziej progresywnym aktem prawnym dotyczącym chemikaliów na świecie, dzięki któremu konkurencyjność przemysłu europejskiego powinna ulec wzmocnieniu.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH dostarczane przez nas produkty klasyfikowane są jako wyroby wytwarzane. Jeśli chodzi o rozporządzenie REACH, firma Pfannenberg jest uznawana za użytkownika „dalszego”, ponieważ nie produkuje żadnej z wymienionych substancji.

W związku z tym regulacja ta nie dotyczy bezpośrednio firmy Pfannenberg, która nie jest zobowiązana to rejestracji opisanej w tych przepisach.

Skontaktowaliśmy się ze wszystkimi stosownymi dostawcami w celu zapewnienia, że wszystkie substancje i komponenty dostarczane do firmy Pfannenberg spełniają wymogi rozporządzenia Reach (wchodzi to w zakres warunków zakupu firmy Pfannenberg). Oświadczenia końcowe nie są jeszcze w pełni dostępne.

Z rozporządzenia wynika, że dostawcy firmy Pfannenberg muszą nas „aktywnie” informować o przypadkach wystąpienia jakichkolwiek niezgodności. Jeśli do tego dojdzie, sami natychmiast prześlemy stosowną informację.

Opisana procedura pozwala firmie Pfannenberg spełniać zobowiązania wynikające z nowego rozporządzenia REACH.

Oczywiście natychmiast poinformujemy, jeśli z uwagi na to rozporządzenie nie będziemy mogli dostarczyć bieżących produktów.

Mamy nadzieję, że oświadczenie to wyczerpuje tę kwestię. Niestety nie jesteśmy jednak w stanie odpowiedzieć na indywidualnie przesłane kwestionariusze poszczególnych klientów z uwagi na wysoką złożoność tematu. W związku z tym chcemy powołać się na wcześniej przedstawione wyjaśnienie. Dziękujemy za zrozumienie.

Wszelkie dodatkowe pytania należy przesyłać na adres: qm[at]pfannenberg.com.

Hamburg, marzec 2011