RoHS i WEEE

Deklaracja Pfannenberg na temat Dyrektywy UE 2011/65/EU (RoHS) i 2012/19/EU (WEEE)

Firma Pfannenberg za cel stawia sobie ochronę środowiska, którą postrzega również jako swój obowiązek.

Produkty sygnalizacyjne firmy Pfannenberg zostały objęte dyrektywą RoHs II 22.07.2017r. Wszystkie produkty tej grupy spełniają wymagania dyrektywy RoHS II.

Dla wszystkich pozostałych produktów Pfannenberg zgodność z dyrektywą jest wymagana od 22.07.2019r. Wiele produktów Pfannenberg już spełnia wymogi dyrektywy RoHs II.

W odniesieniu do dyrektywy WEEE, niektóre grupy produktów Pfannenberg w dziedzinie B2B podlegają regulacjom europejskim. Pfannenberg Europe jest zarejestrowane pod numerem rejestracyjnym EAR DE 43 927 997.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat konkretnego produktu, wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: qm[at]pfannenberg.com.

Hamburg, lipiec 2017.