RoHS i WEEE

Deklaracja Pfannenberg na temat Dyrektywy UE 2011/65/EU (RoHS) i 2012/19/EU (WEEE)

Firma Pfannenberg za cel stawia sobie ochronę środowiska, którą postrzega również jako swój obowiązek.

Po szczegółowej kontroli powyższych dyrektyw doszliśmy do wniosku, że ostatnia dyrektywa RoHS nie dotyczy produktów produkowanych i sprzedawanych przez Pfannenberg.

Jesteśmy świadomi treści nowych ustaw i pracujemy bardzo starannie w kilku zespołach nad dobrowolnym wdrożeniem postanowień dyrektywy RoHS 2.

Nasze produkty sygnalizacyjne będą pierwszymi produktami, objętymi daną dyrektywą. Zgodność z dyrektywą jest wymagana dla tych grup produktów od 22 lipca 2017 r.

Dla wszystkich innych produktów Pfannenberg zgodność z dyrektywą jest wymagana od 22 lipca 2019 r. Wiele produktów Pfannenberg już spełnia wymogi dyrektywy RoHS 2.

W odniesieniu do dyrektywy WEEE, niektóre grupy produktów Pfannenberg w dziedzinie B2B podlegają regulacjom europejskim. Pfannenberg Europe jest zarejestrowane pod numerem rejestracyjnym EAR DE 43 927 997.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat konkretnego produktu, wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: qm[at]pfannenberg.com.

Hamburg, kwiecień 2016.