Zarządzanie jakością i środowiskiem

Klient

Firma prowadzi działalność w sektorze elektrotechnologii dla przemysłu i postrzega siebie jako specjalistę odpowiedzialnego za zapewnianie klientom bezpieczeństwa i rentowności. Dzięki niezawodności i ciągłym pracom nad rozwojem produktów jeszcze bardziej zwiększającym ich jakość i prowadzonym we współpracy z klientami firma pragnie trwale zdobywać zaufanie rynku.

Produkty

Wszystkie nasze produkty są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami. Jakość i cena odzwierciedlają zasady analizy wartości. Nie będziemy podejmować żadnych działań zwiększających sprzedaż kosztem jakości naszych produktów.

Klienci znajdują w firmie Pfannenberg kompetentnego partnera, dzięki któremu każda transakcja biznesowa przynosi zyski.

Kapitał

Najważniejsza jest nasza nieustanna zdolność do utrzymywania się na rynku. Potrzebujemy wolności, aby samodzielnie kształtować swoją przyszłość. Rentowność jest ważniejsza od ekspansji. Płynność jest ważniejsza od rentowności.

Środowisko

Firma Pfannenberg jest świadoma obowiązku ochrony środowiska. Nasze produkty, procesy produkcyjne i usługi odzwierciedlają to poczucie odpowiedzialności. Naszym celem jest aktywna, kompleksowa i innowacyjna ochrona środowiska. Firma Pfannenberg dąży do poprawiania swoich działań w zakresie wpływu na środowisko poprzez ciągłe udoskonalanie systemu zarządzania. Czujemy się zobligowani do prowadzenia działalności z uwzględnieniem wszystkich stosownych przepisów i regulacji związanych z ochroną środowiska. Wskazania określone prawnie są w związku z tym postrzegane jako wymagania minimalne.
Już teraz dbamy o unikanie lub ograniczenie do minimum zanieczyszczania środowiska w trakcie rozruchu naszych urządzeń. Używanie wolnych od zanieczyszczeń i bezpiecznych dla środowiska produktów i procedur jest sposobem na kompleksowe ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Podjęcie stosownych kroków jest już planowane. Intensywna i kompleksowa komunikacja między kierownictwem, personelem i społeczeństwem gwarantuje wprowadzanie i rozwój inicjatyw na rzecz operacyjnej ochrony środowiska.
W ten sposób firma Pfannenberg tworzy trwałe miejsca pracy i oczekuje od swoich pracowników osobistej odpowiedzialności za wartość dla klientów, firmy i całego personelu.