10-LETNIA GWARANCJA

na wybrane serie produktów sygnalizacyjnych firmy Pfannenberg

Firma Pfannenberg (Pfannenberg Group Holding i jej spółki-córki – w skrócie Pfannenberg) oferuje Klientom przedłużenie gwarancji do 10 lat łącznie na wybrane typy produktów. Okres gwarancji zaczyna się od daty faktury i obowiązuje na całym świecie.

Jeżeli w okresie gwarancji Klient zgłosi firmie Pfannenberg uprawnioną usterkę produktu, wówczas producent dostarczy bezpłatnie nowy produkt lub równoważny nowemu.

Także dla produktów posiadających 10-letnią gwarancję obowiązują Ogólne Warunki Handlowe oparte na ogólnych Warunkach Dostaw Produktów i Usług ZVEI, w aktualnej wersji, o ile poniżej nie postanowiono inaczej.

10-letnia gwarancja obowiązuje od daty faktury 1.10.2013 r. na następujące typy produktów:

  • PATROL (sygnalizatory akustyczne i aktustyczno-optyczne)
  • PYRA (lampy błyskowe)
  • DS (sygnalizatory akustyczne)
  • QUADRO (lampy błyskowe i LED-owe)

10-letnia gwarancja jest dobrowolnym świadczeniem firmy Pfannenberg i może w każdej chwili, i bez podania powodów, zostać rozwiązana.

Download