Řízení jakosti a životního prostředí

Zákazník

Společnost podniká v oblasti elektrotechniky pro průmysl a interpretuje svoji roli jako specialistu, který uznává svoji odpovědnost poskytovat svým zákazníkům vysokou míru bezpečnosti a ziskovosti. Prostřednictvím odpovědnosti a trvalého procesu vývoje produktů na ještě vyšší kvalitu v úzké spolupráci se svými zákazníky se společnost snaží získat a udržet si důvěru trhu.

Produkty

Všechny naše výrobky jsou vyráběny podle nejvyšších standardů. Kvalita a cena odráží principy hodnotové analýzy. V žádném případě se nebudeme pokoušet ohrozit kvalitu kvůli zvýšení prodejů.

Zákazníci budou uznávat Pfannenberg jako kompetentního partnera a budou mít ekonomický zisk z každé obchodní transakce.

Kapitál

Trvalá životaschopnost společnosti má prioritu. Potřebujeme svobodu, abychom mohli sami určit svoji budoucnost. Ziskovost bude mít přednost před expanzí. Likvidita bude mít přednost před ziskovostí.

Životní prostředí

Pfannenberg uznává svou povinnost chránit životní prostředí. Produkty, výrobní procesy a služby odrážejí tento smysl pro zodpovědnost. Cílem je aktivní, komplexní a inovativní ochrana životního prostředí. Pfannenberg se snaží zlepšit své úspěchy v oblasti ochrany životního prostředí neustálým zlepšováním systému řízení. Vnímáme svoji povinnost nabídnout naši výkonnost s ohledem na příslušné zákony a předpisy o ochraně životního prostředí. Právní základ je takto považován za minimální požadavky.
Znečištění životního prostředí je bráněno již v začátku, pokud je to možné, a je omezeno na minimum. Používání produktů a postupů, které neznečišťují a jsou bezpečné pro životní prostředí, je prostředkem celkového snižování negativních dopadů na životní prostředí. Vhodné plánování je prováděno již ve vývojové fázi. Zavedení a zlepšování opatření na provozní ochrany životního prostředí zaručuje intenzivní a komplexní komunikace mezi vedením, zaměstnanci a veřejností.
Tímto způsobem Pfannenberg vytváří budoucí pracovní místa bezpečně a očekává od všech svých zaměstnanců osobní odpovědnost vůči zákazníkům, společnosti a všem pracovníkům společnosti.