Nové nařízení REACH – nařízení EU č. 1907/2006

Dámy a pánové,

dne 1. června 2007 vstoupilo v platnost nové nařízení EU o chemických látkách s názvem REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek).

Cílem nařízení REACH je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí prostřednictvím lepší a včasnější identifikace podstatných vlastností chemických látek.

Nařízení REACH je nejprogresívnější chemický zákon na světě, s jehož pomocí by měla být posílena konkurenceschopnost průmyslu v EU.

Podle nařízení REACH jsou naše dodávané produkty klasifikovány jako vyráběné položky. S ohledem na nařízení REACH je společnost Pfannenberg považována za „následného“ uživatele, protože naše společnost neprodukuje žádné z uvedených látek.

Proto společnost Pfannenberg není tímto nařízením přímo dotčena a nepodléhá povinnosti registrace, jak je uvedeno v tomto nařízení.

Oslovili jsme všechny dotčené předběžné dodavatele s cílem, aby všechny látky a složky dodané společnosti Pfannenberg splňovaly nařízení REACH (je součástí podmínek nákupu společnosti Pfannenberg). Závěrečná prohlášení nejsou ještě zcela k dispozici.

Vyplývá to z nařízení, že dodavatelé společnosti Pfannenberg mají povinnost nás aktivně informovat v případě jakýchkoli rozporů. Pokud se tak stane, budeme vás okamžitě informovat.

Prostřednictvím uvedeného postupu Pfannenberg plní povinnosti, které z nového nařízení REACH vyplývají.

Samozřejmě, že vás budeme okamžitě informovat, pokud již nebudeme moci kvůli tomuto nařízení dodávat stávající produkty.

Doufáme, že toto prohlášení vnímáte jako dostačující informaci. Vzhledem k vysoké složitosti tématu nejsme bohužel v pozici, abychom mohli zodpovídat jednotlivé dotazy zákazníků. Proto bychom chtěli odkázat na předchozí vysvětlení. Děkujeme za pochopení.

V případě dalších dotazů pište na následující e-mailovou adresu: qm[at]pfannenberg.com

Hamburk, březen 2011