Aplikace na letišti

Letiště jsou dnešní dopravní uzly a Pfannenberg je zkušeným partnerem pro stavitele, stejně jako pro provozovatele. Klimatizační technika rozvaděčů a signalizační technika značky Pfannenberg zajišťuje bezpečné fungování ovládacích prvků a bezúdržbových plynových a protipožárních poplachových systémů, které je doloženo četnými referencemi.

Pod ranvejí

Dvojbarevná záblesková světla Pfannenberg (bílá/zelená) jsou nainstalována v průchodech pod ranvejí pro účely požárních poplachů: PB 2010

Výdej zavazadel

V prostoru výdeje zavazadel jsou nainstalována záblesková a trvale svítící světla Pfannenberg s odolností proti vandalismu, která varují cestující před spuštěním a při provozu dopravních pásů: Quadro F12 a PD 2100

Kontrola zavazadel

V prostoru kontroly zavazadel jsou nainstalovány tepelné výměníky vzduch/voda značky Pfannenberg pro chlazení řídicích jednotek rentgenového zařízení: PWS 7332

Světlo pro označení překážek

Přistávající a vzlétající letadla jsou varována bezúdržbovým LED osvětlením Pfannenberg sloužícím k označení překážek, které je umístěno na budovách, věžích a jeřábech: POL 10

Automatizace/automaty na parkovací lístky

Elektronická zařízení automatického systému vydávání parkovacích lístků jsou chráněna ohřívači, termostaty a hygrostaty Pfannenberg proti korozi a zkratu způsobenému nežádoucí kondenzací: FLZ 510, FLZ 600 a FLH 250

Plynový nebo požární poplach

Bezúdržbové elektronické akustické poplachové hlásiče a záblesková světla poskytují akustické a vizuální varování pro návštěvníky letiště a personál v případě plynového nebo požárního poplachu:

DS 10 a ABL

Hangár

Dokonce i na velké vzdálenosti a v nejzazších rozích je personál hangáru informován o pohybu letadel díky extrémně jasným zábleskovým světlům s energií 30 J značky Pfannenberg: PMF 2030

Přístupové systémy

Elegantní signální sloupy Pfannenberg informují bezpečnostní personál o stavu různých přístupových systémů: BR 50

Stěny s informačními displeji

Velké stěny s informačními displeji jsou chráněny před poškozením v důsledku přehřátí patentovanými filtračními ventilátory Pfannenberg: PFA 30.000

Řídicí věž

Rozvaděče záznamových systémů ve věži jsou spolehlivě chráněny před přehřátím energeticky úspornými chladicími jednotkami Pfannenberg εCOOL: DTI 6301

Rolovací vrata

Výstrahy rolovacích vrat se signálními LED světly Pfannenberg odolnými proti vibracím: P450 TLA

Vyznačení vchodů/východů pomocí velmi jasných bezpečnostních světel s otáčivým zrcadlem značky Pfannenberg: P400 RTH

Nástupní můstky

Ovládací displej (externí) nástupních můstků s externě ovládanými flexibilními LED světly: PMF-LED Flex

Ovládací displej označení únikové cesty s elektronickými zábleskovými světly s energií 5 J: WBLR