Inovativní řešení pro maximální bezpečnost procesů

Společnost Pfannenberg více než 60 let spolupracuje se všemi nejznámějšími výrobci automobilů na vytvoření efektivních řešení v rámci celého řetězce přidávání hodnoty – od lisoven, přes kostru karoserie a konečnou montáž, až po kontrolu kvality. Následující schéma obsahuje některé zajímavosti

Prostor lisovny

Práce na lisech v počáteční fázi výroby automobilů představuje pro pracovníky značné riziko, což je důvod, proč jsou pro signalizaci stavu spuštění použita signalizační zařízení vyhovující SIL od společnosti Pfannenberg: Záblesková světla Quadro F12-SIL a akustické poplachové hlásiče DS 10-SIL

Ovládání lisu

Klimatizace výkonných řídicích jednotek lisů ve spínacích zařízeních s částečně integrovanými zboku montovanými jednotkami Pfannenberg: DTI 9141

Ovládací terminály

Ovládací terminály jsou klimatizovány pomocí bezvibračních a lehkých chladicích jednotek s Peltierovým článkem značky Pfannenberg: PTM 100

Montážní roboty

Ovládací prvky montážních robotů jsou chlazeny výkonnými filtračními ventilátory. PF 43.000

Svařovací roboty

Vodní chladiče Pfannenberg ochlazují elektrody svařovacích robotů. V kombinaci s tepelnými výměníky vzduch/voda také chrání výkonné řídicí jednotky: Chladiče EB 60 a PWS 7332

Stav robotu

Stavové displeje se signálními světly Pfannenberg na robotech – připraven k provozu, poruchy, nedostatek materiálu: BR 50

Lakovna

Vzhledem k přítomnosti rozpouštědel a prachu jsou prostory v lakovně klasifikovány z hlediska nebezpečí výbuchu jako zóna 2/22. Proto odpovídající schválená záblesková světla a akustické poplachové hlásiče Pfannenberg signalizují poplach v případě nebezpečných stavů: akustický poplachový hlásič DS 5 3G/3D a zábleskové světlo Quadro F12 3G/3D

Slévárna

Ve slévárně převažují extrémně náročné podmínky prostředí, je zde velmi prašný, horký a agresivní vzduch. Proto se pro chlazení ovládacích prvků vždy používají filtrační ventilátory, tepelné výměníky typu vzduch/voda a chladicí jednotky určené pro zvýšené teploty prostředí. Tepelný výměník PWS 7702 SL; chladicí jednotka DTS 3265 HT

Výroba motorů

Klimatizace spínacích skříní v prostoru výroby motorů je vybavena anti-kondenzačními stropními chladicími jednotkami Pfannenberg, přičemž je zachována plná šířka průchodů ke skříním: DTT 6301

Hlučné prostory

Výkonné a bezúdržbové akustické poplachové hlásiče a záblesková světla Pfannenberg zajišťují výstrahu v případě požáru i ve výrobních prostorách s nejvyšší hladinou hluku (hladina okolního hluku): akustický poplachový hlásič DS 10 a záblesková světla PMF 2030

Montážní linky

Případná změna rychlosti montážní linky je signalizována montážním pracovníkům pomocí LED indikátorů vyhovujících ASi, aby se zabránilo snížení kvality: PD 2100-ASi-LED

Zkoušky těsnosti

Srážení kondenzátu v testovacím prostoru při zkouškách těsnosti zabraňují ohřívače Pfannenberg: FLH 250