Bezpečnost pro člověka, stroje a životní prostředí

Společnost Pfannenberg je váš spolehlivý a kompetentní partner, pokud jde o vizuální a akustické informace, výstrahy a nouzové signály.

Společnost Pfannenberg dodává celý sortiment signalizační techniky z jednoho zdroje, bez ohledu na to, pro které aplikace a oblast použití chcete zařízení implementovat. Dále nabízíme vhodná řešení, která jsou přizpůsobena příslušným požadavkům různých oblastí signalizační techniky:

 • Indikace, Výstrahy, Poplachy

INDIKACE

Provozní displej stroje informuje operátora pomocí signalizačního zařízení. Tyto typy zařízení informují personál, který je poblíž. Tato zařízení se nepoužívají pro indikaci nebezpečných situací.

Signalizace může obsahovat následující informace:

 • stav stroje, proces, testovací postup
 • nedostatek podávaného materiálu / dodávka materiálu je ohrožena
 • závadu v jakosti, informace o kvalitě: dobré/vadné
 • ukončení procesu, pohotovostní poloha
 • oznámení a zobrazení chyb
 • zobrazení obsazení prostoru

Zde si můžete prohlédnout některá z řešení společnosti Pfannenberg:


VÝSTRAHA

jako signál spuštění stroje. Tyto typy zařízení varují před situacemi, které by mohly nastat.

Výstrahy se mohou spouštět při následujících skutečnostech:

 • upozornění: Kritický stav, postupovat s opatrností
 • připraveno na zpracování
 • je třeba věnovat pozornost
 • mohou nastat nebezpečné situace, pokud nebudou přijata žádná opatření
 • jsou nezbytná nápravná opatření v dostatečně dlouhé době
 • varování před ekonomickými škodami a škodami na zdraví
 • proces je mimo normální provozní limity, ale v přípustném limitu chyby
 • je prováděna změna stavu

Reakce uživatele: monitorovat nebo provést nápravná opatření

Zde můžete nalézt správná řešení společnosti Pfannenberg:


POPLACH

Evakuační poplach v případě požáru. Zařízení tohoto druhu generují poplach v nouzových situacích a mají nejvyšší prioritu.

Poplachová zařízení lze použít pro následující události:

 • nebezpečná situace již nastala
 • ohrožení života a zdraví
 • akutní zdravotní riziko
 • riziko pro životní prostředí
 • abnormální stav procesu
 • překročení nejvyšších přípustných limitů

Reakce uživatele: je třeba okamžitá reakce

Chcete se dozvědět více o těchto řešeních