Nová produktová norma EN 54-23

Záblesková světla Pfannenberg vyhovující normě EN 54-23

Ve většině evropských zemí začne v roce 2013 platit norma EN 54-23 pro vizuální signalizační zařízení.

Z tohoto důvodu všechna vizuální signalizační zařízení ztratí certifikaci a již je nebude možné používat pro nové instalace. Zejména všechna vizuální signalizační zařízení, která nevyhověla normě EN 54-23 do 1. března 2013, ztratí osvědčení VdS.

Pfannenberg je prvním výrobcem, který nabízí majáky certifikované podle nové normy i VdS:

Zábleskové světlo PY X-S-05 a kombinované vizuálně-akustické zařízení PA X 1-05 jsou k dispozici se standardizovanými průhlednými a červenými čočkami. Montážní poloha zábleskového světla je volitelná. To umožňuje flexibilní instalaci a výrazně snižuje počet potřebných signalizačních zařízení.

Obr. PY X-S-05 a PA X 1-05

Vaše výhody v případě použití zábleskových světel s certifikací EN 54-23:

 • Spolehlivost plánování v oblasti projektového řízení.
 • Garance protipožárních systémů vyhovujících předpisům.
 • Minimalizace rizika odpovědnosti.
 • Pro systémové integrátory a výrobce požárních poplachových systémů: bezpečnost týkající se systémových požadavků a kompatibility.
 • Pro provozovatele budov: možné snížení pojistného.

Podklady a technická dokumentace pro novou normu

 • Podklady a technická dokumentace pro novou normu

  Akustický „smog“ je jen jedním z faktorů, které ztěžuje vnímání a správnou interpretaci poplachového signálu. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace z roku 2005 je 278 milionů lidí na celém světě postiženo zhoršením sluchu, které se pohybuje od malého až po těžké.

  Proto se v systémech požární signalizace používá jako doplněk ke zvukovým signálům vizuální signalizační zařízení. V prostředí s velmi vysokou hladinou hluku není vždy zaručeno bezpečné zachycení zvukového signálu. Zatímco na americkém trhu jsou předpisy pro taková zařízení již delší dobu v platnosti v NFPA 72, v Evropě žádné technické předpisy stanovující schopnosti optických zařízení neexistovaly. To se nyní změnilo.

  V mnoha případech poplachových zařízení, ve kterých byl doposud instalován pouze zvukový signál, je nutné použít další vizuální signál. Po nabytí účinnosti normy EN 54-23 jsou kladeny nároky také na světelný výkon a šíření světla.

Požadavky normy EN 54-23 v praxi

 • Osvětlení

  V celém rozsahu pokrytí, tj. v prostoru, ve kterém má být poplachový signál účinný (např. ve výrobních zařízeních), je nutné světlo se svítivostí min. 0,4 lux (lm/m²).

 • Barva světla

  Vizuální signalizační zařízení musí vytvářet bílé nebo červené záblesky.

 • Frekvence záblesků

  Frekvence záblesků musí dosahovat 0,5 Hz až 2 Hz.

 • Rozsah pokrytí

  Vizuální poplachová zařízení musí splňovat požadavky na pokrytí alespoň v jedné z následujících tří kategorií: stropní signalizační zařízení – C; signalizační zařízení montovaná na stěnu – W; nebo signalizační zařízení, u nichž je montážní poloha volitelná – O.

  Aby toho bylo možné dosáhnout, musí být intenzita světla signalizačního zařízení podstatně vyšší než dříve. To také znamená zvýšenou spotřebu energie.

Montážní kategorie

 • Stropní (C)

  Zařízení z kategorie C jsou popsána pomocí specifikace C-x-y. „x“ znamená měřenou maximální výšku instalace v metrech (m), ve které může být signalizační zařízení umístěno. Naproti tomu „y“ určuje průměr válce vyjadřujícího rozsah pokrytí. Kromě specifikace válcového signalizačního prostoru jsou zařízení klasifikována pouze do výšky 3 až 6 nebo až 9 m.

  Příklad: C-3-7.5. označuje stropní signalizační zařízení s pokrytím ve tvaru válce o průměru 7,5 m a maximální montážní výškou 3 m.

 • Zařízení montovaná na stěnu (W)

  Zařízení kategorie W jsou popsána pomocí specifikace W-x-y. „x“ znamená maximální výšku umístění signalizačního zařízení na stěně v metrech (m) s minimální montážní výškou 2,4 m. „y“ popisuje stranu základny kvádru vyjadřujícího rozsah pokrytí.

  Příklad: W-2,4-8 znamená signalizační zařízení montované na stěnu s rozsahem pokrytí vyjádřeným pomocí kvádru o stranách 2,4 m x 8 m x 8 m, při montážní výšce 2,4 m.

 • Otevřená montážní poloha (O)

  U zařízení kategorie O je tvar vyjadřující rozsah pokrytí signalizačního zařízení otevřený, stejně jako montážní poloha. To znamená, že neexistují žádná omezení tvaru rozsahu pokrytí. Z pohledu uživatele se jedná o nejvíce flexibilní a ekonomické řešení, protože není nutné rozlišovat mezi stropní instalací a instalací na stěnu (minimalizace inventáře) a je dosaženo nejvyššího možného prostoru pokrytí signalizačního zařízení.

Závěr a doporučení

 • Zařízení kategorie O představují nejvíce flexibilní řešení.

  Signalizační zařízení lze dle volby montovat na strop, stěnu nebo do jiné polohy, zatímco zařízení kategorie C a W umožňují pouze montáž odpovídající jejich klasifikaci.

  <div/>
 • Zařízení kategorie O představují nejvíce ekonomické řešení.


  • Je zapotřebí pouze jedno signalizační zařízení pro všechny montážní polohy. To vás zbaví nutnosti uchovávat v zásobách dvě různé položky.

  • Bez omezení montážní výšky - zařízení s identifikátorem C-3-y nejsou například schválena pro výšku stropu 3,2 m a je třeba použít zařízení kategorie C-6-y, které by pro tuto aplikaci bylo příliš předimenzované.

  • Tvar válce obecně neodpovídá tvaru místností. Aktuální objem pokrytí zařízení je nejprve redukován na tvar válce. Takže aby bylo možné použít tvar válce a umožnit plánování, je třeba dále zredukovat objem pokrytí na největší možný prostor ve tvaru kvádru. To automaticky vyžaduje použití většího množství signalizačních zařízení pro pokrytí určeného prostoru.

  • Požadavky na tvar u prostoru ve tvaru kvádru pro zařízení kategorie W znamenají, že skutečný objem pokrytí pro dané zařízení se v určitých místech zmenšuje. Jako výsledek uměle zmenšeného objemu pokrytíje nutné použít větší počet zařízení.

  • Zařízení kategorie O nepodléhají žádným omezením,takže je možné vytvořit největší možný objem pokrytí ve tvaru volitelného kvádru.

Příklad použití

 • Výpočet

  Jako příklad uvádíme místnost o délce 20 m, šířce 8 m a výšce 3 m, kterou je nutné pokrýt pomocí signalizačního zařízení. Uvádíme srovnání plánování s použitím tří různých zařízení:

  • Zábleskové světlo Pfannenberg PYRA (kategorie O) s následujícím objemem pokrytí: 11,1 m x 8,4 m x 6,3 m.

  • Stejné zařízení, pokud by bylo schváleno pouze pro stropní montáž. Objem pokrytí C-6-10.6. (Viz výhody kategorie O.)

  • Srovnatelné zařízení kategorie C-3-7.5. Kvůli určeným objemům pokrytí je nutné použití následujících počtů vizuálních signalizačních zařízení:

  Zde naleznete vzorek pro případnou kalkulaci nákladů.

Důsledky od plánování po uvedení do provozu.

...pro plánovače a tvůrce specifikací 

 • Modifikace na smluvním základě.
 • Modifikace textu/položek nabídky.
 • Zohlednění ve všech současných i budoucích projektech.
 • Informace pro objednavatele.
 • Testování a schválení vizuálního signalizačního zařízení.

...pro odborníky na techniku k detekci požárů

 • Definování základu pro testování/požadavek certifikátů
 • Testování funkce vizuálního signalizačního zařízení a porovnání se záznamovým listem.

...pro systémové integrátory

 • Zajištění schválení systému dle EN 54-13
 • Zavedení vizuálních signalizačních zařízení schválených dle normy EN 54-23 v systému.

...pro montážní techniky a specializované společností

 • Zohlednění ve všech současných i budoucích projektech, informování o chybných položkách v nabídce, případně revize
 • Informace pro objednavatele.
 • Úprava nabídek

...pro provozovatele budov

 • Přezkoumání smluvních dokumentů
 • Informace pro společnost provádějící plánování